Rreth Stafit

Stafi yne ka eksperience te gjate ne hartografimin topografik lidhur me te gjitha llojet e tematikave si dhe hartave te pasurive e spektrin e fotogrametrise.

Pervec te tjerave, stafi yne eshte i perbere dhe nga eksperte ne fushen e teknologjise se informacionit te cilet ofrojne mbeshtetje ne Sistemet e te Dhenave Gjeografike (Geographic Information Systems - GIS).

Infrastruktura e te dhenave hapesinore (Spatial Data Infrastructure - SDI), ndertimi i sistemeve te informacioneve (bazat e te dhenave / bazat e te dhenave hapesinore - geodatabases).

Trajtimi i imazheve hapesinore, satelitore dhe ajrore me metoda bashkekohore (Remote Sensing), si dhe Programim.
Pervec aftesive ne fushen teknike, stafi yne ka sensin e zgjidhjes se problemeve, tejet krijues dhe dinamik.